Wypełnij formularz lub wyślij SMS pod numer
+48 784 959 463. Skontaktujemy się w ciągu 24h!

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Ostina LTD SK, z siedzibą w Gdyni na ul. Kostki Napierskiego 7, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Informujemy, że Podanie danych osobowych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, znajomość języka niemieckiego, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane teleadresowe (nr telefonu, e-mail) ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie do procesu rekrutacji.
Informujemy, ze podanie przez Pana/Panią w procesie rekrutacji dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Firmy Ostina LTS SK w odniesieniu do kandydatów.
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji?
Klauzulę informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie www.ostina.pl w zakładce RODO.